Quş və ət

Toyuq nugets

Proses axını:

Hazırlayın => Forma => Kaplama => Pra-fry => Hava soyutma => Çillə => Paket = Satış

Popcorn toyuq

Proses axını:

Ət kəsmə => Yumru => Baraban-predust => Vibrasiya nəqliyyatı => Pra-frying => Hava soyutma => Çillə => Paket => Satış

Donuz əti doğranır

11

Proses axını:

Hazırlayın => Predust => Yumrulama => Təzə çörək qırıntıları örtüyü => Kəsmə => Çillə

Toyuq əti

12

Proses axını:

Dilimləmə => Yumrulma => Düzəldilmə => Yumrulma => Predust => Dartma => Əvvəlcədən qızartma => Havanın soyudulması

Zərb alətləri

14

Proses axını:

Düşmək => Predust => Dartma => Predust => Baraban-predust => Nəqliyyat => Fry => Soyuq